Deep Brain Stimulation.

In Operatie-Live werd een hersenoperatie gevolgd door omroep Max. Diep in de hersenen van een Parkinsonpatient werden elektroden deep_brain_stimulationgeplaatst die elektrische stroompjes naar een heel specifiek hersengebiedje sturen. Een precisiewerkje door een neurochirurg. De patient was bij kennis en gaf feedback aan de chirurg. Met behulp van MRI was de locatie vooraf bepaald. Het hoofd van de patient moest volledig gefixeerd zijn zodat de x,y,z-coördinaten van het hersenstukje exact op de monitor kwamen. De filosoof/wiskundige  Descartes (1596 –1650) is de bedenker van zo’n coördinatenstelsel. Cartesius, zoals zijn latijnse naam is, werkte 20 jaar in Nederland. Hij bedacht de x,y-coordinaten, die we nu nog steeds het cartesisch assenstelsel noemen. Later, in de 19e eeuw kwam daar de derde dimensie, de z, bij. Dat zijn filosofische uitspraak “ik denk, dus ik besta” zo letterlijk op een operatietafel gekoppeld zou worden aan zijn coördinatenstelsel, dat had hij vast niet kunnen bedenken.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.